SEZNAM SLUŽEB A VÝKONU NEHRAZENÝCH POJIŠŤOVNOU
                        Dle Katalogu výkonů a služeb České lékařské komory.

Nepovinné očkování - aplikace                                                    

/Zahrnuje správné zařazení nepovinného očkování do očk.kalendáře,
výběr očk.látky, kontrola šarže a exspirace očk.látky, jejich zapsání
do dokumentace a očkovacího průkazu, kontrolu čistoty očk.látky,
správnou aplikaci a schopnost řešení akutní anafylaxe po aplikaci/

200 Kč
Vyšetření hemoglobinu /chudokrevnost/      25 Kč
Vyšetření streptokoka /původce anginy/            150 Kč

Lékařský posudek o zdravotním stavu                                 

/ hory, tábory, zotavovací akce, střední školy…/

200 Kč

Vyšetření a vydání potvrzení o zdravotním stavu                    

/ MŠ /

100 Kč
Lékařský posudek na řídičský průkaz                                       200 Kč
Vydání zdravotního průkazu - potravinářský                             150 Kč
Vyšetření na práci v zahraničí                                                       200 Kč

Aplikace jedné náušnice-nastřelení  
125 Kč nebo 225 Kč dle typu náušnic

125 Kč
225 Kč
Vypsání úrazového pojištění                                                          150 Kč
Vydání náhradního očkovacího průkazu                                    200 Kč
Výpis z dokumentace na žádost pacienta                                 200 Kč