Screeningové vyšetření sluchu 5letého dítěte

www.otorinolaryngologie.cz

 

POUZE PRO 5-tileté děti!!!

Pětileté děti mají nárok na bezplatné vyšetření sluchu.

V závěru roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví metodický pokyn,
který zajišťuje jednotný postup při provádění screeningu sluchu u dětí
ve věku 5 let. Ten se provádí na pracovištích ORL (ušní, nosní, krční oddělení) a to tzv. tónovou audiometrií. Je to vyšetření bezplatné.

Vyšetření je prováděno v audiologické komoře a je bezbolestné. Sestra dětem do uší pustí tóny definované intenzity různých frekvencích. Tóny, které dítě uslyší, budou zaznamenány a následně vyhodnoceny.

Výsledkem vyšetření je stanovení kvality sluchu dítěte, tedy zda je sluch normální či je diagnostikována nedoslýchavost. Tato informace je poté předána praktickému lékaři a je zapsána ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte. V případě nedoslýchavosti navazují další odborná vyšetření, která specifikují diagnózu a možnosti léčby.

Rodiče s dětmi se mohou objednat v ambulanci ORL v nemocnici
ve Vyškově nebo v ORL amb.,kde je dítě již sledováno. S sebou je vždy potřeba očkovací průkaz dítěte. Vyšetření trvá v průměru 30 min.